skip to Main Content

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u als bezoeker van deze website thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De inhoud is door WW wi-installatiebedrijf B.V. met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, WW wi-installatiebedrijf B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. WW wi-installatiebedrijf B.V. is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Back To Top